CSS rules to specify families

Các dịch vụ tiện lợi trong tòa nhà

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí

※1

Các loại thẻ tín dụng

Có cửa hàng miễn thuế

Bãi đậu xe buýt lớn

Bãi đậu xe có sức chứa 4.500 xe

Tủ nhét tiền xu đựng đồ cỡ lớn

Có thực đơn bằng tiếng nước ngoài

※2

※2

※1: Có thể sử dụng WiFi miễn phí tại các địa điểm quy định trong tòa nhà.

※2: Có một số cửa hàng không thể sử dụng.