ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé ga SPACE WORLD và đi thẳng theo đường chéo bên phải

1-2

Đi lên bằng thang cuốn hoặc cầu thang bộ

1-3

Đi thẳng và rẽ phải khi nhìn thấy bảng hướng dẫn THE OUTLETS

1-4

Đi xuống bằng thang cuốn hoặc cầu thang bộ

1-5

Tiếp tục đi thẳng khi nhìn thấy Space LABO (Bảo tàng Khoa học thành phố Kitakyushu) ở bên phải