Hướng dẫn về các dịch vụ

TAX FREE

Các cửa hàng có đặt quảng cáo màu xanh đều có thủ tục miễn thuế riêng. Không thể tính gộp với hóa đơn của các sản phẩm mua ở những cửa hàng khác.

Tham khảo chi tiết tại đây

Quầy thủ tục miễn thuế

Có thể làm thủ tục miễn thuế tổng hợp cho các cửa hàng ủy thác miễn thuế tại Quầy thủ tục miễn thuế.

Trung tâm mua sắm có áp dụng
AEON LakeTown kaze
AEON LakeTown mori
AEON MALL Narita
AEON MALL Makuhari New City
AEON MALL Tokoname
AEON MALL KYOTO
THE OUTLETS HIROSHIMA
AEON MALL Fukuoka
AEON MALL Okinawa Rycom

Dịch vụ Wi-Fi miễn phí

Có thể sử dụng Wi-Fi miễn phí tại các địa điểm quy định cụ thể trong trung tâm mua sắm.

Phòng cầu nguyện

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng phòng cầu nguyện để tiến hành hoạt động tinh thần trong môi trường tĩnh tâm.

Trung tâm mua sắm có lắp đặt
AEON MALL Makuhari New City
AEON MALL Narita
AEON MALL Nagoya Chaya
AEON MALL Tokoname
THE OUTLETS HIROSHIMA
AEON MALL Okinawa Rycom

ATM

AEON MALL có đặt máy ATM. Vui lòng xem trong danh sách các cửa hàng của từng Aeon Mall để biết thêm chi tiết.

Các phương thức thanh toán

* Có thể sử dụng wechat và alipay tại một số trung tâm mua sắm.