ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Khoảng 600m về phía bắc từ phía cửa ra Sakura-dori của ga Nagoya

1-2

Từ giao lộ Ushijima-cho ngay cạnh Lucent Tower, đi vào đường chéo về bên phải và đi thẳng khoảng 150m.

1-3

Đi qua giao lộ Wanouchi-cho 50m về phía trước.

1-4

Cửa vào lối đi bộ bên trái

ACCESS GUIDE ②

2-1

Ra khỏi cửa ra số 2 đi ngay về bên trái (hướng đông)

2-2

Đi qua phía dưới đường ray Shinkansen đến giao lộ thứ hai Wanouchi-cho

2-3

Rẽ trái tại giao lộ Wanouchi-cho, đi khoảng 50m về phía trước

2-4

Cửa vào lối đi bộ bên trái