ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé và đi thẳng về phía cửa ra số 1.

1-2

Đi lên bằng thang cuốn ở cuối đường.

1-3

Sau khi đi lên, đi thẳng vào lối đi trên boong theo hướng sao cho tòa nhà "Culport Higashi" nằm ở phía bên trái của bạn.

1-4

Rẽ phải ở boong nối ngay phía trước "Nagoya Dome" là đến Aeon Mall Nagoya Dome Mae.

ACCESS GUIDE ②

2-1

Trạm xe taxi ở cửa ra vào phía bắc Dome, tầng 1

2-2

Trạm xe buýt đưa đón miễn phí ở cửa ra vào phía bắc Dome, tầng 1