ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé, rẽ phải và đi về hướng Viện bảo tàng Inochi no Tabi

1-2

Băng qua "Nút giao thông Higashida 2-chome" theo đường chéo

1-3

Đi thẳng khoảng 100m là đến AEON MALL YAHATAHIGASHI