ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

01

Xuống xe tại "Ga Rinku Tokoname", tuyến Meitetsu Tokoname.

02

Ra khỏi cổng soát vé, rẽ trái.

03

Đến cửa chính của AEON MALL Tokoname.

04

Đi thẳng dọc theo mái hiên.