ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

Xuống xe tại "Ga Rinku Tokoname", tuyến Meitetsu Tokoname.

02

Ra khỏi cổng soát vé, rẽ trái.

03

Đến cửa chính của AEON MALL Tokoname.

04

Đi thẳng dọc theo mái hiên.

Get Direction