ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra cửa soát vé ga Komatsu, đi về hướng cửa Tây.

1-2

Sau khi ra khỏi cửa Tây, đi về phía trái.

1-3

Băng qua vạch dành cho người đi bộ ở cuối đường và đi về phía trái của khu vực đỗ xe đạp.

1-4

Là bạn đến bến xe buýt.