ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé ga Komatsu rồi rẽ trái

1-2

Ra từ cửa phía Đông ga Komatsu

1-3

Đi theo Rotary rồi vòng trái, đi tiếp

1-4

Hãy chờ tại bến xe buýt Shuttle

Get Direction