ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cổng soát vé, rẽ phải.

1-2

Đi đến lối ra số 2 trong toà nhà của ga. Rẽ trái ở đây.

1-3

Ra khỏi lối ra số 2, rẽ phải.

1-4

Rẽ trái ở cuối đường

1-5

Lên xe buýt “Tuyến AEON Rinku” khởi hành từ trạm xe buýt có ghi “Đi hướng AEON MALL Rinku Sennan”

1-6

Đi khoảng 15 phút thì đến AEON MALL Rinku Sennan.