ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Cửa vào tầng 1, cổng dành cho khách đi nội địa tại sân bay Naha

1-2

Bến xe buýt số 3 tầng 1, cổng dành cho khách đi nội địa tại sân bay Naha

ACCESS GUIDE ②

2-1

Bến xe buýt Naha

2-2