ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

JR Okayama Station East Exit

01

Cửa Đông, ga JR Okayama

02

03

04

05

Từ cửa ga tầu điện ngầm Okayama, đi theo lối đường ngầm về phía Nam, Tây khoảng 8 phút

Get Direction