ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Nhà gà Keisei Narita

1-2

Trạm bus Số 6, trước nhà ga

1-3

Xe buýt đưa đón tới AEONMALL Narita, Khoảng 15 phút

1-4

Tầng 1 cửa G, AEONMALL Narita