ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

Nhà ga Narita

02

03

Toà nhà ga sân bay số 2, Tuyến 28 xuất phát từ bến C đi tới AEONMALL Narita

04

Tầng 1 cửa G vào AEONMALL Narita

ACCESS GUIDE ②

01

Nhà gà Keisei Narita

02

Trạm bus Số 6, trước nhà ga

03

Xe buýt đưa đón tới AEONMALL Narita, Khoảng 15 phút

04

Tầng 1 cửa G, AEONMALL Narita

Get Direction