ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

Ga Koshitani Laketown, tuyến Musashinosen. Đi bộ từ ga Koshitani Laketown.

02

Lên tháng cuốn cửa vào AEON Laketown

03

Đi thẳng theo lối đi

04

Rẽ phải ở tầng 2 trước cửa hàng NEWCOM

05

06

Qua cầu bên trái của cửa hàng Muji, rồi đi thẳng

Get Direction