ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Sau khi ra khỏi cửa soát vé thì tiến về phía tay trái như hình mũi tên

1-2

Lên tháng cuốn cửa vào AEON Laketown

1-3

Đi thẳng về phía trước

1-4

Rẽ phải ở 2F NEWCOM

1-5

Đi thẳng theo lối đi

1-6

Đi tiếp theo hướng dẫn dán ở cột

1-7

Đi thẳng theo hướng dẫn ở trần nhà