ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Sau khi ra khỏi cửa soát vé thì tiến về phía tay trái như hình mũi tên

1-2

Lên tháng cuốn cửa vào AEON Laketown

Get Direction