ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

Rời khỏi cổng soát vé ga JR Sanda rồi tiến về phía trái.

02

Đi thẳng khoảng 20 mét.

03

Do sẽ nhìn thấy cầu thang đi xuống ở bên tay trái nên đi xuống.

Ở gần trong cùng có thang cuốn.

04

Xuống cầu thang rồi đi thẳng sang bên phải khoảng 20 mét.

05

Rẽ trái ở chỗ đồn cảnh sát nhìn thấy trước mặt rồi đi thẳng khoảng 25 mét.

06

Nhìn thấy trạm xe buýt đi AEON MALL Kobe Kita.

Get Direction