ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé ga JR Sanda đi về bên trái.
※Chỉ có 1 cửa soát vé.

1-2

Hãy đi thẳng 20m.

1-3

Bên tay phải có cầu thang để đi xuống.
Hãy đi xuống ở đó.
※Ở phía gần cuối có cả cầu thang cuốn.

1-4

Xuống cầu thang và đi 20m về bên phải.

1-5

Ở phía trước có đồn công an. Hãy rẽ trái ở chỗ đó. Đi thẳng 25m sẽ có bến xe buýt.

1-6

Lấy bến xe buýt này làm mốc. Xe buýt sẽ đi đến bên trong khu vực AEON MALL Kobe-Kita. (Thời gian đi lại: 20 phút)

Get Direction