ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Khi đi ra cổng đến tuyến quốc nội, sẽ có cổng ra vào như trong ảnh, ở chính diện. Hãy ra khỏi cổng và đi về bên trái.

1-2

Có trạm xe buýt đi Terminal quốc nội. Hãy lên xe buýt có màu xanh dương và xanh lá cây để đi đến Terminal quốc nội.

1-3

Hãy xuống xe ở trạm xe buýt thứ hai có tên là “Ga Subway Fukuoka Airport, Sảnh tuyến quốc nội.” Sau khi xuống xe, hãy đi tiếp về phía bên trái.

1-4

Bạn sẽ thấy ngay trạm xe buýt có tên là “Fukuoka Airport, Terminal quốc nội/ Hướng nam.” Hãy lên xe buýt đi “AEON MALL FUKUOKA.”

1-5

Hãy xuống xe ở điểm cuối “AEON MALL FUKUOKA.” Bạn đã đến nơi.

ACCESS GUIDE ②

2-1

Đi đến Hakata Bus Terminal ở ga Hakata. Đi ra ngoài Hakata Exit thì sẽ nhìn thấy Hakata Bus Terminal nên hãy đi theo hướng đến đó.

2-2

Xe buýt đi AEON MALL FUKUOKA sẽ đi từ Hakata Bus Terminal 1F. Hãy đi vào lối vào như trong ảnh và đi đến điểm lên xe số 14.

2-3

Điểm lên xe số 14 nằm ở trong cùng từ lối vào vừa nãy. Hãy lên xe đi “AEON MALL FUKUOKA.”

2-4

Hãy xuống xe ở điểm cuối “AEON MALL FUKUOKA.” Bạn đã đến nơi.

Get Direction