ACCESS INFORMATION

Get Direction

ACCESS GUIDE ①

1-1

Từ cổng soát vé phía Tây ga JR Asahikawa, đi thẳng về phía trước

1-2

cửa vào của cửa hàng

ACCESS GUIDE ②

2-1

Mặt phía trước nhà chờ xe buýt Rotary

2-2

Đi bộ vài trăm mét từ trạm xe buýt và rẽ trái ở đèn giao thông.

2-3

Vượt qua đèn giao thông và đi thẳng

2-4

Đi thêm nữa

ACCESS GUIDE ③