ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

02

Ra từ cửa tây của ga JR Asahikawa, đi thẳng tới trung tâm

ACCESS GUIDE ②

01

Trạm xe buýt trước ga

02

Xuống tầu đi bộ khoảng 1 phút

03

04

Get Direction