Trung tâm mua sắm có thể trao đổi quà tặng là ở đây!

Receive your gift at the following shopping malls!

AEON MALL Makuhari New City

GRAND MALL
1F Information counter

GRAND MALL 10:00~21:00

Xem thông tin chi tiết về trung tâm thương mại ở đây!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL KYOTO

1F Information counter

Quầy đặc biệt

Special counter

10:00〜21:00

Xem thông tin chi tiết về trung tâm thương mại ở đây!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Rinku Sennan

2F Information counter

2F Information counter

10:00〜22:00

Xem thông tin chi tiết về trung tâm thương mại ở đây!

For more information of the shopping mall, Click here!

AEON MALL Okinawa Rycom

Quầy thông tin du lịch ở tầng 1

1F Tourist information counter

10:00〜22:00

Xem thông tin chi tiết về trung tâm thương mại ở đây!

For more information of the shopping mall, Click here!