ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE

2-1

Ra khỏi cửa Shinkansen ga Hiroshia, rẽ phải và đi tiếp.

2-2

2-3

2-4

Trước khách sạn Sheraton Grand Hiroshima. Lên xe buýt tại bến số 27.

2-5

THE OUTLETS HIROSHIMA

Get Direction