ACCESS MAP

Bản đồ chỉ đường

Bản đồ xung quanh

ACCESS GUIDE ①

01

Ga JR Shinsapporo

02

Rẽ phải ở cửa ga JR Shinsapporo

03

Đi bộ khoảng 200m

04

Đi vào trong toà nhà rẽ trái

ACCESS GUIDE ②

01

Tàu ngầm Shinsaporo

02

Đi tầu ngầm tuyến Tozai, xuống ở ga Shinsapporo

03

Nằm ngay tầu ngầm cửa ra vào số 2

Get Direction