ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Cửa ra ga JR Shin-Sapporo

1-2

Đi về phía bên phải

1-3

Nhìn thấy ngay bảng thông báo

1-4

Cửa vào

ACCESS GUIDE ②

2-1

Cửa soát vé phía Nam ga Shin-Sapporo

2-2

Từ cửa soát vé sẽ nhìn thấy cửa vào

Get Direction