ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi soát vé cửa Đông thì rẽ phải

1-2

Cửa phía Bắc

1-3

Đi xuống cầu thang

1-4

Lên xe đi đến AEON Mall Musashi Murayama ở bến số 1

1-5

Cũng có thể đi đến AEON Mall Musashi Murayama ở bến số 8

ACCESS GUIDE ②

2-1

Ra khỏi cửa soát vé rẽ trái

2-2

Đi thẳng

2-3

Đi xuống cầu thang

2-4

Bến xe buýt. Lên xe đi đến AEON Mall Musashi Murayama

Get Direction