ACCESS INFORMATION

ACCESS GUIDE ①

1-1

Ra khỏi cửa soát vé phía bắc

1-2

Đi thẳng tiếp

1-3

Đi thẳng

1-4

Rẽ phải

1-5

Ra khỏi cửa phía đông và đi xuống bằng cầu thang cuốn bên trái

1-6

Băng qua đường dành cho người đi bộ và lên xe buýt đi Aeon Mall Moriokaminami từ trạm số 13 bến xe buýt cửa phía đông

ACCESS GUIDE ②

2-1

Ra khỏi cửa soát vé phía bắc

2-2

Đi thẳng tiếp

2-3

Đi thẳng

2-4

Rẽ trái

2-5

Đi thẳng Sansako-michi (đường đi tự do nối hai hướng đông tây)

2-6

Ra khỏi Sansako-michi (đường đi tự do nối hai hướng đông tây) và lên xe buýt đi cửa tây ga Morioka / Aeon Mall Moriokaminami từ trạm số 25 bến xe buýt cửa phía tây

Get Direction