Xem danh sách các chương trình khuyến mại của trung tâm thương mại ở đây!

The deal is available in the following shopping malls!

AEON MALL Makuhari New City

Tax free Shop

GRAND MALL 10:00~22:00
FAMILY MALL 10:00~21:00

Xem thông tin chi tiết về trung tâm thương mại ở đây!

For more information of the shopping mall, Click here!